Dịch thuật: Bất nguyện phú不愿富
    一鬼托生时, 冥王判作富人. 鬼曰: 不愿富也. 但求一生衣食不缺, 无是无非, 烧清香, 吃苦茶, 安闲过日足矣.冥王曰: 要银子便再与你几万, 这样安闲清福, 却不许你享.
                             (笑林广记)

 BẤT NGUYỆN PHÚ
          Nhất quỷ thác sinh thời, Minh vương phán tác phú nhân. Quỷ viết: “Bất nguyện phú dã. Đản cầu nhất sinh y thực bất khuyết, vô thị vô phi, thiêu thanh hương, ngật khổ trà, an nhàn qua nhật túc hĩ.” Minh vương viết: “Yếu ngân tử tiện tái dữ nễ kỉ vạn, giá dạng an nhàn thanh phúc, khước bất hứa nễ hưởng.”
                                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

KHÔNG MUỐN GIÀU
          Một con quỷ khi được đầu thai, Diêm vương phán cho làm người giàu có. Con quỷ nói rằng: “Con không muốn giàu, chỉ cầu một đời đủ ăn đủ mặc, không có thị phi, thắp hương thơm, uống trà đắng, an nhàn sống qua ngày là đủ rồi.” Diêm vương bảo rằng: “Nếu cần bạc ta sẽ cho nhà ngươi mấy vạn lượng, chớ sống an nhàn hưởng phước như thế thì ta không cho.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Bất nguyện phú  Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 29/7/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post