Dịch thuật: Chín con của rồng

CHÍN CON CỦA RỒNG

          Truyền thuyết kể rằng, Long Vương sinh được 9 người con, sau khi trưởng thành, mỗi người có tướng mạo khác nhau, bẩm sinh cũng không giống nhau.
          Long Vương thấy các con đã lớn, suốt ngày chỉ biết chơi bời nên định phân cho chúng mỗi người một chức vụ, nhưng không rõ mỗi người thích hợp với công việc gì. Long Vương quyết định ngầm khảo sát, căn cứ vào tính tình, năng lực của chúng mà sắp xếp cho thích hợp. Một ngày nọ, Long Vương rời khỏi cung giả trang thành một ông lão nghèo khổ, âm thầm đi xem xét.
          Đầu tiên Long Vương đến chỗ người con trưởng là Bị Hí 贔屭. Bị Hí cũng còn gọi là Quy Phu 龟趺, Bá Hạ 霸下. Hình trạng giống rùa, có răng. Long Vương nhẹ nhàng bước vào trong sân, thấy chỉ có một mình Bị Hí đang đội một khối đá lớn để luyện công. Tuy mồ hôi ướt đẫm cả lưng nhưng vẫn cố gắng luyện không ngừng. Long Vương nghĩ rằng, đứa con này có thể vác được nặng.  Long Vương trong lòng vui mừng liền rời khỏi sân.
          Long Vương đến nhà người con thứ 2 là Bệ Ngạn 狴犴. Bệ Ngạn còn được gọi là Hiến Chương 宪章, ngoại hình giống hổ, rất có uy lực. Long vương chưa bước vào của mà đã nghe Bệ Ngạn đang cao đàm khoát luận, không ai dám phản bác. Long Vương nghĩ rằng, đứa con này ngoại hình uy vũ lại ưa nghị luận, nên trong lòng đã dự tính sắp xếp cho Bệ Ngạn một công việc.
          Tiếp đó Long Vương đến nhà người con thứ 3 là Li Vẫn 螭吻. Li vẫn còn được gọi là Si Vẫn 鸱吻, Si Vĩ 鸱尾, Hiếu Vọng 好望, hình trạng giống rắn có 4 chân nhưng bỏ phần đuôi đi, miệng rất tươi nhuận, chưa bước vào sân, từ xa đã thấy Li Vẫn đang đứng trên mái nhà nhìn quanh quất đông tây bốn phía. Long Vương nghĩ rằng, hoá ra đứa con này thích lên cao nhìn xa.
          Long Vương lại đến nhà người con thứ 4 là Tiêu Đồ 椒图. Hình trạng của Tiêu Đồ giống con trai, luông ngậm miệng, rất ghét người khác vào tận sào huyệt. Nhà Tiêu Đồ bốn phía là tường cao, từ xa đã dựng bảng cáo thị, người không có việc không được vào. Long Vương biết đứa con này tính cách cô tịch, nên cũng ngầm sắp xếp một công việc.
          Long Vương đến nhà người con thứ 5 là Bát Hạ 趴夏, vừa mới tới bên sông phía trước nhà Bát Hạ đã thấy Bát Hạ đang vui đùa dưới nước, phun nước thành mù, quậy sóng dâng lên. Long Vương thấy Bát Hạ thích nước, cũng đã có sắp xếp.
          Long Vương đến nhà người con thứ 6 là Bồ Lao 蒲牢. Hình trạng Bồ Lao giống rồng nhưng nhỏ hơn, khi bị đánh nó kêu lên rất to. Long Vương đi đến nửa đường đã nghe tiếng kêu của Bồ Lao. Long Vương nghĩ, tiếng kêu của nó rất vang, truyền khắp bốn phương phải tìm cho nó một công việc thích hợp.
          Tiếp đó, Long Vương hướng đến nhà người con thứ 7 là Thao Thiết 饕餮. Thao Thiết hình dạng giống con sói, truyền thuyết cho rằng nó là một loài dã thú hung ác tham ăn. Trên đường đi Long Vương trông thấy không ít người dáng vẻ vội vã gánh các loại thức ăn, những thức ăn này đều đưa đến nhà Thao Thiết. Long Vương biết đứa con này rất tham ăn, tham ăn thành tật, tương lai phải sắp xếp cho nó một chức vụ có liên quan đến ăn uống.
          Lúc này Long Vương nghĩ đến người con thứ 8 là Toan Duẫn 狻狁. Toan Duẫn cũng còn gọi là Toan Nghê 狻猊, Linh Nghê 灵猊. Toan Nghê vốn là một biệt danh của sư tử, cho nên hình trạng giống sư tử, tuy tướng mạo hung dữ, nhưng tính tình lại hoà thuận. Nó thích hương khói chốn nhân gian, lại ưa ngồi, khác với 7 người con kia.
          Cuối cùng Long Vương đi đến nhà người con thứ 9 là Nhai Xải 睚眦. Tướng mạo Nhai Xải giống con sói. Cách nhà Nhai Xải có 40 dặm, bốn phía không nhìn thấy một gian nhà, không gian im phăng phắc ngay cả một chiếc lá rơi cũng nghe thấy tiếng. Long Vương ngẫu nhiên gặp một người đi đường, thần  sắc lo lắng, vội vàng đi nhanh qua. Long Vương ngăn lại và hỏi, người nọ đáp rằng:
          Sát khí người con thứ 9 của Long Vương nặng quá, không ai dám gần. Tôi khuyên ông không nên đi lên phía trước, mau tránh xa ra.
          Long Vương nghe qua cũng liền có dự tính trong lòng.
                                                                                             (còn tiếp)
                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 30/7/2014

Nguyên tác Trung văn
LONG CHI CỬU TỬ
龙之九子
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post