Dịch thuật: Lợi Thị Tiên Quan

LỢI THỊ TIÊN QUAN

          Lợi Thị Tiên Quan 利市仙官 là vị Tài thần được phụng thờ trong dân gian phương Bắc Trung Quốc, truyền thuyết cho rằng vị Tài thần này có thể giúp người ta phát tài. Trong Phong thần diễn nghĩa 封神演義, ông có tên là Diêu Thiếu Tư 姚少司, là đồ đệ của võ sĩ Triệu Công Minh 趙公明, sau được Khương Tử Nha 姜子牙 phong làm vị thần nghinh tường nạp phúc 迎祥納福. Nghinh tường nạp phúc bao gồm cả phát tài, cho nên ông được tôn làm Tài thần là việc đương nhiên.
          “Lợi thị” 利市 thời cổ có 2 nghĩa:
          - Có được lợi nhuận khi buôn bán
          - Chỉ cát lợi và vận may.
          Từ đó có thể thấy, mọi người gọi ông là “Lợi thị” là phù hợp. Bởi vì buôn bán được lợi nhuận không phải là phát tài sao?  Phát được tài vẫn chưa là một việc cát lợi, phát được tài mà còn gặp được việc tốt có thể nói là gặp vận may.
          Tóm lại, mấy ý nghĩa của tên gọi này nói rõ ông không chỉ là một vị Tài thần mà còn là một vị Phúc thần, Cát tường thần. Mọi người thờ phụng ông là hi vọng được phát tài, mong có được hạnh phúc, gặp được điều may, mong mọi việc đều cát tường như ý.

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 10/12/2013

Nguyên tác Trung văn
LỢI THỊ TIÊN QUAN
利市仙官
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post