Ảnh: Chùa Sơn Long


Tượng Phật Thích Ca
9g26 ngày 07/12/2013


Chánh điện
14g59 ngày 09/12/2013


Chánh điện
15g08 ngày 09/12/2013


Cầu thang dẫn lên chánh điện
15g06 ngày 09/12/2013


Trụ đá tạc 7 đầu rồng
9g23 ngày 07/12/2013


Chùa Sơn Long hiện nay
15g01 ngày 09/12/2013


Mặt tiền chùa Sơn Long
ảnh Nguyễn Văn Đệ (1998)


Toàn cảnh chùa Sơn Long xưa
ảnh lebichson.org

CHÙA SƠN LONG
(Thôn Thuận Nghi, phường Nhơn Bình, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)


CHÙA SƠN LONG 
          Chùa Sơn Long tục gọi Chùa Hang toạ lạc tại Thôn Thuận Nghi, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 15km về phía Đông Bắc, cách thị trấn Tuy Phước 3 km về phía Nam. Chùa dựa lưng vào núi Hàm Long, tục gọi là núi Trường Úc, mặt hướng Đông Nam
          Chùa Sơn Long nguyên là Giang Long Thiền Thất toạ lạc bên sườn núi Trường Úc, thuộc huyện Tuy Viễn, phủ Tuy Ninh, trấn Bình Định, do Thiền sư Thiệt Đăng, hiệu Bảo Quang, đệ tử của Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo, khai sơn vào cuối thế kỉ XVII. Đến năm 1744, chùa được Thiền Sư Chương Nghĩa Thanh Tuyền cho dời về địa điểm hiện nay, cách cầu Trường Úc khoảng 700m về hướng Đông và đổi tên là Chùa Sơn Long.
          Tương truyền dưới chân núi phía sau chùa có tảng đá rất lớn trông giống miệng rồng, có hàm trên hàm dưới, một chiếc lưỡi nhỏ đưa ra ở chính giữa. Tảng đá có tên là đá Hàm Long, nay không còn nữa.
          Trong khuôn viên chùa còn có trụ đá tạc 7 đầu rồng che một người ngồi kiết già ở giữa, cao hơn 3m, rộng 0m50, dày 0m30. Bức tượng được xác định là của người Chăm được tạc từ thế kỉ XIII. Theo Lộc Xuyên Đặng Quý Địch trong quyển Những ngôi chùa tiêu biểu trong tỉnh Bình Định (tập thượng quyển thượng) thì đó là tượng Naga (Rồng) còn người ngồi giữa là đấng Brâhma (Phạm Thiên) chứ không phải Phật Thích Ca
          Năm 1996, lập tượng Thích Ca Mâu Ni toạ thiền.
          Ngày 04 tháng 3 năm 2001 khởi công đại trùng tu, kiến thiết toàn bộ các  hạng mục. Trải qua 11 năm, ngày 12 tháng 2 năm 2012 nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Thìn tổ chức Đại lễ Khánh thành và An vị Phật.

Nguồn:
          -   Lộc Xuyên Đặng Quý Địch: Những ngôi chùa tiêu biểu trong tỉnh Bình Định (tập thượng quyển thượng). Nxb Đà Nắng, 2012

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 09/12/2013

Previous Post Next Post