Ảnh: Phong cảnh 1Tại thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước
16g17 ngày 30/10/2013


Hồ sinh thái Đống Đa Quy Nhơn
16g48 ngày 27/9/2013


Trên đường Tây Sơn Quy Nhơn
16g04 ngày 13/9/2013


Bàu Sen Quy Nhơn
16g13 ngày 07/9/2013


Đường Quy Nhơn - Sông Cầu
16g ngày 02/9/2013

PHONG CẢNH 

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/11/2013

Previous Post Next Post