Dịch thuật: Thực vật cát tường - Cúc

THỰC VẬT CÁT TƯỜNG
CÚC

          Mai , lan , trúc , cúc được xem là “hoa trung tứ quân tử” 花中四君子. Do bởi đến mùa thu, hoa cúc nở rộ, phong cách riêng biệt của hoa cúc trở thành tượng trưng cho phẩm cách cao thượng của phần tử tri thức, không cao ngạo cũng không tự ti.
          Hoa cúc nở rộ vào tháng 9 âm lịch, do chữ “cửu” là số 9 đồng âm với chữ “cửu” là lâu dài, nên lấy hoa cúc nở vào tháng 9 tượng trưng cho trường thọ và trường cửu. Truyền thuyết nói rằng ngày hái hoa cúc tốt nhất là ngày mồng 9 tháng 9, ngày này cũng là ngày tốt để ủ rượu hoa cúc, đợi đến cũng vào ngày này năm sau lấy ra dùng có thể mạnh khoẻ trường thọ.
          “Cúc” lại đồng âm với “cứ” , “cư” 居 (1), cho nên mượn dùng để cầu chúc ai đó chức quan được trường cửu. Vẽ một con châu chấu trên hoa cúc, mang ý nghĩa cầu chúc “quan vị ổn toạ” 官位隱穩坐 (chức quan ngồi vững), do bởi châu chấu cũng còn gọi là “quốc nhi” 蟈兒, chữ “quốc” và chữ “quan” có âm đọc tương cận. Khi chúc ai đó “cửu thế an cư” 九世安居, có thể vẽ một bức tranh cát tường gồm 9 con chim cút bên cạnh hoa cúc.

 CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Chữ “cúc” âm Bắc Kinh hiện đại là ju với thanh thứ 2
Chữ “cứ” âm Bắc Kinh hiện đại là ju với thanh thứ 4
Chữ “cư” âm Bắc Kinh hiện đại là ju với thanh thứ 1

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 10/7/2013

Nguyên tác Trung văn
CÚC
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post