Ảnh: Tam quan chùa Long KhánhTam quan chùa Long Khánh Quy Nhơn
Chụp lúc 16g45 ngày 10/7/2013


Tam quan chùa Long Khánh Quy Nhơn (mặt sau)
Chụp lúc 16g35 ngày 10/7/2013
Previous Post Next Post