Ảnh: Chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định


Chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định
Chụp lúc 16g56 ngày 10/7/2013
Previous Post Next Post