Dịch thuật: Tử thủ điếm子守店
    有呆子者, 父出门, 令其守店. 忽有买货者至, : “尊翁有么?”答曰: “.” 又问: “尊堂有么?” 亦曰: “.” 父归知之, 责其子曰: “尊翁我也, 尊堂汝母也, 何得言无!” 子懊怒曰: “谁知你夫妇两人, 都是要卖的!”
                             (笑林广记)

TỬ THỦ ĐIẾM
          Hữu ngốc tử giả, phụ xuất môn, linh kì thủ điếm. Hốt hữu mãi hoá giả chí, vấn: “Tôn ông hữu ma?” Đáp viết: “Vô.” Hựu vấn: “Tôn đường hữu ma?” Diệc viết: “Vô.” Phụ quy tri chi, trách kì tử viết: “Tôn ông ngã dã, tôn đường nhữ mẫu dã, hà đắc ngôn vô!” Tử áo nộ viết: “Thuỳ tri nễ phu phụ lưỡng nhân, đô thị yếu mại đích !”
                                                                              (Tiếu lâm quảng kí)

TRÔNG CỬA HÀNG
          Nhà nọ có một thằng con ngốc, người cha bận việc ra khỏi nhà, sai thằng con trông cửa hàng. Bỗng có một người đến, hỏi: “Có tôn ông không?” Thằng con đáp rằng: “Không có.” Người đó lại hỏi: “Thế, có tôn đường không?” Thằng con cũng đáp: “Không có.” Người cha về biết được chuyện, trách thằng con: “Tôn ông là tao đây, tôn đường là mẹ mày, sao mày nói là không có!” Thằng con giận, nói rằng: “Ai mà biết hai vợ chồng ông đều được đem bán!”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tử thủ điếmThù bẩm bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 09/7/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post