Dịch thuật: Vua Thang nhà Thương vì dân cầu mưa


VUA THANG NHÀ THƯƠNG VÌ DÂN CẦU MƯA

          Ông Thang hậu duệ của Đế Khốc 帝喾 là quốc vương ở đất Thương của triều Hạ. Lúc bấy giờ người thống trị của triều Hạ là Hạ Kiệt 夏桀 nổi tiếng là một bạo quân. Ông Thang thấy Hạ Kiệt hoang dâm vô đạo, không thể khuyên can nên đành phải tự mình làm một số việc tốt cho dân.
          Thời Hạ, trong truyền thuyết dân gian có một loại chim gọi là Phì di 肥遗, khi mây đen kéo đến trời sắp mưa, loài chim này liền bay thành bầy. Bay một lúc, mây đen liền tan, mặt trời lại ló ra. Ngoài ra còn có một quái nhân tên là Bạt , truyền thuyết cho là con gái của Hoàng Đế 黄帝. Bà ta cao chưa đầy 3 xích, mắt lại ở trên đỉnh đầu, nơi nào bà ta đến, nơi đó liền xảy ra hạn hán. Nơi quái thú quái nhân này đi qua, nhất định sẽ phát sinh hạn tai. Cho nên mọi người lớn nhỏ lúc bấy giờ chỉ cần thấy họ sẽ ném đá để xua đuổi.
          Khi vua Thành Thang 成汤 nhà Thương tại vị, thiên hạ đại hạn, 7 năm liền không có một giọt mưa nào. Bách tính đi đến sơn cùng thủy tận nhưng đều tuyệt vọng. Quan Thái sử trong triều nói với vua Thang rằng:
          Phì di, Hạn Bạt đã làm cho thiên hạ đại hạn, theo thần chiêm bốc, chỉ có tế người mới có thể cầu được mưa lành.
          Vua Thang trầm ngâm trong giây lát rồi nói một cách quả quyết:
          Nếu đã như thế, để ta làm người bị tế.
          Vua Thang tắm rửa thay áo, mặc vào áo vải, tay cầm cỏ mao trắng, đến khoảng đất trống trong rừng dâu bắt đầu cầu mưa. Ông nằm ngửa nhìn lên trời cầu khấn rằng:
          Hỡi trời cao, 7 năm không có giọt mưa nào, là do tôi thực hiện chính sách bất nhân? hay do bách tính lười nhác? do tôi xây nhiều công trình? hay do tôi nhiều thê thiếp? do bách tính lãng phí? hay do gian thần trong triều ngáng đường? Nếu quả như thế xin trời cao trừng phạt tôi. Nếu không phải, thì xin vì bách tính mà mưa xuống.
          Nói vừa dứt lời, mây đen liền xuất hiện, trong giây lát mưa đổ xuống như trút.
          Sau khi chuyện này lan truyền trong cả nước, bách tính đều chạy đến lãnh địa của vua Thang. Hạ Kiệt biết tin vô cùng giận dữ, lừa vua Thang đến nước Hạ giam nơi Hạ đài. Bề tôi của vua Thang là Y Doãn 伊尹 tặng cho Hạ Kiệt rất nhiều châu báu, vua Thang mới  thoát được hiểm nguy. Hạ Kiệt bạo ngược, vua Thang đã có ý tiêu diệt từ lâu. Sự việc lần này khiến vua Thang kiên định quyết tâm lật đổ triều Hạ.
          Vua Thang một mặt liên lạc với các nước chư hầu, mặt khác bổ dụng hiền nhân Y Doãn vốn xuất thân là đầu bếp làm Tướng. Trải qua một thời gian chuẩn bị, vua Thang thống lĩnh quân binh công phá kinh đô triều Hạ, bắt sống được Hạ Kiệt.
          Hạ Kiệt bị giam cầm, mấy năm sau thì mất. Vua Thang kiến lập triều Thương, vương triều thứ 2 theo chế độ nô lệ trong lịch sử Trung Quốc.
         
                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 30/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
VỊ DÂN KÌ VŨ ĐÍCH THƯƠNG THANG
为民祈雨的商汤
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post