Dịch thuật: Nỗ Nhĩ Cáp Xích với món Hoàng kim nhục


NỖ NHĨ CÁP XÍCH
VỚI MÓN HOÀNG KIM NHỤC

          “Hoàng kim nhục” 黄金肉 là món ăn nổi tiếng mang hương vị cung đình, từng được xem là món ngon hàng đầu của người Mãn Châu. Từ sau khi triều Thanh kiến lập, mỗi khi gặp những điển lễ long trọng, trước buổi yến tiệc, món đầu tiên phải dâng lên là “Hoàng kim nhục”. Theo truyền thuyết, món ăn này do Thanh Thái Tổ Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích 清太祖爱新觉罗努尔哈赤 sáng chế ra.
          Tương truyền, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lúc còn nhỏ, nhân vì gia cảnh suy thoái, từng lưu lạc đến Phủ Thuận 抚顺 ở Liêu Ninh 辽宁 làm đầu bếp cho nhà một vị thủ lĩnh bộ lạc Nữ Chân. Vị thủ lĩnh này rất sành về ăn uống, mỗi khi dâng món ăn phải là 8 món 1 canh, cũng không thể thiếu mâm vàng chạm trỗ. Trong một lần mời khách, vị thủ lĩnh chọn một nữ đầu bếp thiện nghệ trong bộ lạc, và Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người phụ giúp. Khi vị nữ đầu bếp làm xong món thứ 7 đột nhiên chóng mặt ngã lăn ra đất. Lúc bấy giờ ngoài sảnh đang gọi món cuối cùng, trước tình hình đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lanh trí, đem thịt heo đã sắt thoa lòng đỏ trứng lên, cho vào chảo dầu chiên rồi múc ra đĩa bưng đến. Vị thủ lĩnh sau khi nếm qua cảm thấy mùi vị có khác, đặc biệt ngon. Sau buổi tiệc ông ta hỏi nguyên nhân, người hầu đành thưa hết sự thực. Vị thủ lĩnh rất hài lòng cho gọi Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến hỏi tên món đó. Để có ý nghĩa tốt đẹp, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đáp là “Hoàng kim nhục”. Từ đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được cất nhắc. Về sau Nỗ Nhĩ Cáp Xích trở thành người kiến lập nhà Hậu Kim, và là tổ tông đầu tiên của triều Thanh.Vì thế mỗi khi gặp đại điển, triều đình truyền dâng món “hoàng kim nhục” trước tiên. Nhân đó, các vị hoàng đế triều Thanh đã xếp “Hoàng kim nhục” lên món ngon hàng đầu để biểu thị không quên ân điển và sự ban thưởng của tổ tiên.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 13/8/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NỖ NHĨ CÁP XÍCH DỮ MÃN TỘC HOÀNG KIM NHỤC
努尔哈赤与满族黄金肉
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ
ẨM THỰC
中国民俗文化
饮食
Chủ biên: Chu Ưng (朱鹰)
Trung Quốc xã hội xuất bản xã, năm 2005
Previous Post Next Post