Dịch thuật: Hoàng Đế Càn Long cũng thích câu đối


HOÀNG ĐẾ CÀN LONG CŨNG THÍCH CÂU ĐỐI

          Hoàng đế Càn Long 乾隆 đời Thanh rất thích câu đối. Truyền thuyết kể rằng, có một lần Càn Long vi hành đến Giang Nam, gặp một nhà nọ đang tổ chức cưới dâu, trong phút hứng khởi, Càn Long sai người mang đến mấy đồng tiền và một vế đối. Vế đối ra là:
Tam cá đồng tiền hạ lễ, hiềm thiểu vật thu, thu tắc tham tài.
三个铜钱贺礼, 嫌少勿收, 收则贪财
(Ba đồng tiền làm quà mừng, chê ít thì đừng lấy, nếu lấy là tham tiền)
          Càn Long cho rằng vế đối sẽ khiến đối phương lúng túng. Không ngờ người nhà chưa kịp đáp, đã thấy một em bé khoảng 11, 12 tuổi tiến lên đáp rằng:
Lưỡng gian mao ốc đãi khách, phạ cùng mạc lai, lai tắc háo ngật.
两间茅屋待客, 怕穷莫来, 来则好吃.
(Hai gian nhà tranh đãi khách, chê nghèo thì đừng đến, nếu đến là ham ăn)
          Vế đối lại rất khéo, hàm ý song quan, quả khiến Càn Long tiến lui khó xử.

Cặp đối:
Tam cá đồng tiền hạ lễ, hiềm thiểu vật thu, thu tắc tham tài.
Lưỡng gian mao ốc đãi khách, phạ cùng mạc lai, lai tắc háo ngật.
三个铜钱贺礼, 嫌少勿收, 收则贪财
两间茅屋待客, 怕穷莫来, 来则好吃.
(Ba đồng tiền làm quà mừng, chê ít thì đừng lấy, nếu lấy là tham tiền)
Hai gian nhà tranh đãi khách, chê nghèo thì đừng đến, nếu đến là ham ăn)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 14/8/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
CÀN LONG HOÀNG ĐẾ DÃ ÁI ĐỐI ĐỐI TỬ.
乾隆皇帝也爱对对子
Trong quyển
KHINH TÙNG HỌC ĐỐI LIÊN
轻松学对联
Tác giả: Nghiêm Ân Huyên 严恩萱
               Nghiêm Khảo Lượng 严考亮
Quảng Châu – Kí Nam đại học xuất bản xã, 2005.

Previous Post Next Post