Dịch thuật: Nhất triêu nhất tịch

NHẤT TRIÊU NHẤT TỊCH
一朝一夕
MỘT SỚM MỘT CHIỀU

Giải thích: từ sáng sớm đến chiều tối. Hình dung thời gian rất ngắn.
Xuất xứ: Chiến quốc . Liệt Ngự Khấu 列御寇. Liệt Tử - Lực mệnh thiên 列子 - 力命篇.

          Dương Chu 杨朱 là triết học gia nổi tiếng thời Chiến quốc. Có một lần, ông đến nhà người bạn là Quý Lương 季梁, gặp lúc Quý Lương không được khoẻ, đang nằm trên giường. Người con của Quý Lương sau khi thấy Dương Chu đã khóc và nói rằng:
          Bác Dương, bệnh của cha cháu xem ra rất nghiêm trọng. Xin bác giúp cháu mời thầy thuốc đến chữa trị cho cha cháu.
          Dương Chu xem kĩ, an ủi người con rằng:
          Cháu đừng quá lo. Theo bác thấy, bệnh của cha cháu không nghiêm trọng đâu, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
          Nhưng người con của Quý Lương không tin, mời đến 3 thầy thuốc.
          Thầy thuốc đầu tiên xem qua bệnh rồi nói:
          Nguyên nhân bệnh của ông là do ấm lạnh không tiết chế, thực hư không điều hoà, âm dương không cân bằng, đói no thất thường tạo ra. Chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi thôi.
          Quý Lương lắc đầu bảo rằng:
          Ông chỉ là một thầy thuốc tầm thường. Ông đi đi.
          Thầy thuốc thứ hai đến xem mạch và nói:
         Bệnh của ông là do bởi tiên thiên bất túc, không phải hình thành trong một sớm một chiều, bệnh của ông dùng thuốc để trị e là khó.
          Quý Lương tán đồng, bảo rằng:
          Ông là một lương y
          Thầy thuốc thứ ba chỉ nhìn khí sắc của Quý Lương rồi nói:
          Bệnh của ông do nhân tố tinh thần mà ra, cho nên không cần dùng thuốc, chỉ cần tu tâm dưỡng tính thì bệnh sẽ khỏi.
          Quý Lương cũng tán đồng và nói:
          Ông đúng là một thần y!
          Hoá ra, bệnh của Quý Lương quả thật là do tinh thần u uất mà ra. Chẳng bao lâu, trải qua việc điều dưỡng, bệnh của Quý Lương liền khỏi.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 12/8/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẤT TRIÊU NHẤT TỊCH
一朝一夕
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post