Thư Pháp: Lạc tuyết phi phương thụ ...


Lạc tuyết phi phương thụ
U hồng vũ đạm hà
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)
Previous Post Next Post