Câu đối: Triều thuỷ...
潮水連江萬里泗洙千古在
州園佩玉一堂槐桂兆年春

Triều thuỷ liên giang vạn, lí Tứ Thù thiên cổ tại
Châu viên bội ngọc, nhất đường hoè quế triệu niên xuân
                                                    Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post