Câu đối: Độc Thụ...
獨樹開花遠處馨香麟趾
潮州蔭裔新途永久螽斯

Độc Thụ khai hoa, viễn xứ hinh hương lân chỉ
Triều Châu ấm duệ, tân đồ vĩnh cửu chung tư
                                               Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post