Câu đối: Tiền bối前輩既怡然訥於言敏於行四維常在側以文章郁郁乎哉
後人增志矣入則孝出則弟六藝更隨身於鄉黨恂恂如也

Tiền bối kí di nhiên, nột ư ngôn, mẫn ư hành, tứ duy thường tại trắc, dĩ văn chương úc úc hồ tai
Hậu nhân tăng chí hĩ, nhập tắc hiếu xuất tắc đễ, lục nghệ cánh tuỳ thân, ư hương đảng tuân tuân như dã
                                           Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post