Câu đối: Thốn thảo ...寸草三春恩未報
劬勞九字義難忘

Thốn thảo tam xuân ân vị báo
Cù lao cửu tự nghĩa nan vong
                                          Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post