Câu đối: Lỗ Vũ...魯武昌鄒洙水紋瀾仍衣碧
關閩濂洛杏壇草樹盡生香

Lỗ Vũ Xương Trâu, Thù thuỷ văn lan nhưng ý bích
Quan Mân Liêm Lạc, hạnh đàn thảo thụ tận sinh hương
                                                Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post