Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Câu đối: Xích phất cao cầu ...

Đăng lúc  22:10  |  Thư Mục  Câu Đối赤芾羔裘言出耳心於鐵石蕃矣多矣
錦衣豹褎口開酒肉甚腥臊薈兮蔚兮

Xích phất cao cầu, ngôn xuất nhĩ tâm ư thiết thạch. Phiền hĩ đa hĩ!
Cẩm y báo tụ, khẩu khai tửu nhục thậm tinh tao. Uế hề, uý hề!

                               Huỳnh Chương Hưng
                              Quy Nhơn 20/12/2015

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top