Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Câu đối: Thiện chính tất thân dân ...

Đăng lúc  00:02  |  Thư Mục  Câu Đối

善政必親民智足仁餘廉增禮備富教其

民秉直危言危行


良謀當敏事寬多恥實信在謙真先勞其

事執中寡悔寡尤


Thiện chính tất thân dân, trí túc, nhân dư, liêm tăng, lễ bị, phú giáo kỳ dân, bỉnh trực nguy ngôn nguy hạnh

Lương mưu đương mẫn sự, khoan đa, sỉ thực, tín tại, khiêm chân, tiên lao kỳ sự, chấp trung quả hối quả vưu.

                              Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 30/10/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top