Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Tranh vẽ: Hoa diễm vũ phong lưu ...

Đăng lúc  22:19  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Hoa diễm vũ phong lưu
Vụ hương mê nguyệt bạc
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top