Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Tranh: Hàn hoa khai dĩ tận ...

Đăng lúc  00:33  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Hàn hoa khai dĩ tận
Cúc nhuỵ độc doanh chi
(Đường: Đỗ Phủ - Vân An cửu nhật)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top