Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Tranh: Hoa phi mạc khiển tuỳ lưu thuỷ

Đăng lúc  00:30  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Hoa phi mạc khiển tuỳ lưu thuỷ
Phạ hữu ngư lang lai vấn tân
(Tạ Phương Đắc - Khánh Toàn am đaò hoa)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top