Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Tranh: Thiên cổ u trinh thị thử hoa ...

Đăng lúc  00:27  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Thiên cổ u trinh thị thử hoa
Bất cầu văn đạt chỉ yên hà
(Thanh: Trịnh Bản Kiều - Cao sơn u lan)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top