Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Biệt hữu hương siêu đào lí ngoại

Đăng lúc  01:03  |  Thư Mục  Thư Pháp


Biệt hữu hương siêu đào lí ngoại
Cánh đồng mai đấu tuyết sương trung
(Tống: Dương Vạn Lí - Lạp tiền Nguyệt quý)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top