Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Thành sự bất thuyết

Đăng lúc  00:58  |  Thư Mục  Thư Pháp


Thành sự bất thuyết
Toại sự bất gián
Kí vãng bất cữu
(Luận ngữ - Bát dật)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top