Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Tuế hàn nhiên hậu tri ...

Đăng lúc  00:53  |  Thư Mục  Thư Pháp


Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã
(Luận ngữ - Tử hãn)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top