Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Bạc nguyệt mê hương vụ ...

Đăng lúc  00:48  |  Thư Mục  Thư Pháp


Bạc nguyệt mê hương vụ
Lưu phong vũ diễm hoa
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top