Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Hiếu giả bách hạnh chi tiên...

Đăng lúc  00:10  |  Thư Mục  Thư Pháp


Hiếu giả bách hạnh chi tiên
Hiếu chí ư thiên tắc phong vũ thuận thời
Hiếu chí ư địa tắc vạn vật hoá thành
Hiếu chí ư nhân tắc chúng phúc hàm trăn
(Tăng Tử)
(Theo Minh tâm bảo giám)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top