Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Nhị nguyệt hạnh hoa bát nguyệt quế ...

Đăng lúc  01:11  |  Thư Mục  Thư Pháp


Nhị nguyệt hạnh hoa bát nguyệt quế
Tam canh đăng hoả ngũ canh kê

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top