Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Nhất chi đạm trữ ...

Đăng lúc  01:09  |  Thư Mục  Thư Pháp


Nhất chi đạm trữ thư song hạ
Nhân dữ hoa tâm các tự hương
(Tống: Chu Thục Chân - Quế hoa)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top