Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Câu đối: Tây tẩu đông bôn ...

Đăng lúc  22:08  |  Thư Mục  Câu Đối


西走東奔他方盡嘆荼藜苦
上行下效一席同誇酒肉香

Tây tẩu đông bôn, tha phương tận thán đồ lê khổ
Thượng hành hạ hiệu, nhất tịch đồng khoa tửu nhục hương
                                         Huỳnh Chương Hưng
                                         Quy Nhơn 2/7/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top