Câu đối: Triều thuỷ...
潮水連江萬里泗洙千古在
州園佩玉一堂槐桂兆年春

Triều thuỷ liên giang vạn, lí Tứ Thù thiên cổ tại
Châu viên bội ngọc, nhất đường hoè quế triệu niên xuân
                                                    Huỳnh Chương Hưng