Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Triều địa

Đăng lúc  22:38  |  Thư Mục  Câu Đối


朝地古今雄略才人為勝跡
安民內外鴻圖大計作良基

Triều địa cổ kim, hùng lược tài nhân vi thắng tích
An dân nội ngoại, hồng đồ đại kế tác lương cơ
                                                  Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top