Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Quảng kiến...

Đăng lúc  21:37  |  Thư Mục  Câu Đối廣見多聞格物致知於後學
東成西達立身處世在先憂

Quảng kiến đa văn, cách vật trí tri ư hậu học
Đông thành tây đạt, lập thân xử thế tại tiên ưu
                                    Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top