Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Cựu nghiệp...

Đăng lúc  22:43  |  Thư Mục  Câu Đối舊業青氈書筆當峰園桂秀
長途白髮藻蘋懸月宅蘭香

Cựu nghiệp thanh chiên, thư bút đương phong viên quế tú
Trường đồ bạch phát, tảo tần huyền nguyệt trạch lan hương
                                                    Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top