Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Câu đối: Cổ miếu...

Đăng lúc  17:01  |  Thư Mục  Câu Đối


古廟千年潤
英魂萬載香

Cổ miếu thiên niên nhuận
Anh hồn vạn tải hương
                                   Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top