Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Câu đối: Căng phạt...

Đăng lúc  17:03  |  Thư Mục  Câu Đối
矜伐一生謙不怨
簞瓢終日樂無憂

Căng phạt nhất sinh khiêm bất oán
Đan biều chung nhật lạc vô ưu.
                                   Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top