Sáng tác: Phách mã thí - Sưu trường quát đổ mịch trà tân (HCH)

 

拍馬屁

搜腸刮肚覓茶薪

 諂媚奉承在一身

拍馬技能無對首

迎官拜客夜壺人

PHÁCH MÃ THÍ

Sưu trường quát đổ mịch trà tân

Siểm mị phụng thừa tại nhất thân

Phách mã kĩ năng vô đối thủ

Nghinh quan bái khách dạ hồ nhân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/7/2024

Phách mã thí 拍馬屁: Vỗ đít ngựa, ý nói tâng bốc, nịnh hót, dùng những lời khen ngợi quá mức nhằm mục đích lấy lòng chủ thể. Trong tiếu thoại dân gian Trung Quốc có kể câu chuyện:

          Ngày trước có một vị tài chủ mua được một con ngựa hay. Ông ta vô cùng vui mừng, thế là liền mời ba người con rể đến uống rượu. Rượu được ba tuần, vị tài chủ từ chuồng ngựa dắt ngựa ra, bảo ba chảng rể làm thơ khen ngợi.

          Để lấy lòng cha vợ, ba chảng rể lao tâm khổ tứ tìm câu hay. Được một lúc, chàng rể lớn tiến lên cất tiếng:

水面置金針

丈人騎馬到山陰

來去數百里

金針尚未沉

Thuỷ diện trí kim châm

Trượng nhân kị mã đáo Sơn Âm

Lai khứ sổ bách lí

Kim châm thượng vị trầm

(Trên mặt nước đặt cây kim

Cha vợ cưỡi ngựa đi đến Sơn Âm

Đi về cả mấy trăm dặm

Thế mà cây kim vẫn chưa chìm)

Vị tài chủ nghe qua gật đầu khen hay.

          Chàng rể thứ hai từ tốn, từng chữ từng chữ đọc:

火上放鵝毛

丈人騎馬到余姚

來去數千里

鵝毛未被燒

Hoả thượng phóng nga mao

Trượng nhân kị mã đáo Dư Diêu

Lai khứ sổ thiên lí

Nga mao vị bị thiêu

(Trên lửa đặt chiếc lông ngỗng

Cha vợ cưỡi ngựa đi đến Dư Diêu

Đi về cả mấy ngàn dặm

Thế mà lông ngỗng vẫn chưa bị thiêu)

Vị tài chủ nghe qua cũng hài lòng.

          Đến lượt chàng rể thứ ba. Anh chàng này thiên tư ngu độn, không biết phải nói như thế nào, chỉ biết tay để lên đít ngựa vỗ vỗ. Ngựa bị vỗ không chịu được bèn đánh ra cái rắm. Chàng ta liền lanh trí đọc lên:

馬兒放個屁

丈人騎馬去會稽

來去數萬里

屁門還未閉

Mã nhi phóng cá thí

Trượng nhân kị mã khứ Cối Kê

Lai khứ sổ vạn lí

Thí môn hoàn vị bế

(Ngựa đánh ra cái rắm

Cha vợ cưỡi ngựa đi đến Cối Kê

Đi về cả mấy vạn dặm

Thế mà đít ngựa vẫn chưa khít lại)

Vị tài chủ nghe qua dở khóc dở cười.

Dạ hồ 夜壺: Cái bô, một loại khí cụ dùng để tiểu tiện, cũng gọi là “niệu hồ” 尿壺, “tiện hồ” 便壺, “niệu quán” 尿罐.

 

Previous Post Next Post