Sáng tác: Hà phương oán - Phong sắt sắt (HCH)

 

遐方怨

風瑟瑟

雨瀟瀟

碧落蒙蒙

遠溪淙淙流下橋

夜闌香起慢飄飄

月光長淡淡

路迢迢

HÀ PHƯƠNG OÁN

Phong sắt sắt

Vũ tiêu tiêu

Bích lạc mông mông

Viễn khê tông tông lưu há kiều

Dạ lan hương khởi mạn phiêu phiêu

Nguyệt quang trường đạm đạm

Lộ điều điều

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/7/2024

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

Previous Post Next Post