Sáng tác: Đạp ca từ - Khuyết nguyệt cao sơn tiếu (HCH)

 

踏歌詞

缺月高山笑

清風翠柳歌

庭中良夜靜

閑讀品香茶

墻角數枝花

閃爍火螢多

ĐẠP CA TỪ

Khuyết nguyệt cao sơn tiếu

Thanh phong thuý liễu ca

Đình trung lương dạ tĩnh

Nhàn độc phẩm hương trà

Tường giác sổ chi hoa

Thiểm thước hỏa huỳnh đa

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/7/2024

Previous Post Next Post