Sáng tác: Bằng lan nhân - Kỉ độ hoàng hoa lạc hựu khai (HCH)

 

凭阑人

幾度黄花落又开

茅舍東籬霜露排

輕聲移草鞋

半囊風月來

BẰNG LAN NHÂN

Kỉ độ hoàng hoa lạc hựu khai

Mao xá đông li sương lộ bài

Khinh thanh di thảo hài

Bán nang phong nguyệt lai

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 02/6/2024

Previous Post Next Post