Sáng tác: Việt sơn thanh - Lan phiêu hương (HCH)

 

越山青

蘭飄香

蕙飄香

蘭蕙幽居歲月長

迎風與傲霜

境安常

心安常

處境恬夷蘭蕙香

泰然何遠方

VIỆT SƠN THANH

Lan phiêu hương

Huệ phiêu hương

Lan huệ u cư tuế nguyệt trường

Nghinh phong dữ ngạo sương

Cảnh an thường

Tâm an thường

Xử cảnh điềm di lan huệ hương

Thái nhiên hà viễn phương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/5/2024

“Việt sơn thanh” 越山青: Tức “Trường tương tư” 長相思, vốn là khúc danh của giáo phường thời Đường, sau được dùng dùng làm từ bài. Điệu từ này còn có những tên gọi khác như “Ngô sơn thanh” 吳山青, “Tương tư lệnh” 相思令, “Trường tư tiên” 長思仙, “Song hồng đậu” 雙紅豆, “Ức đa kiều” 憶多嬌.

 

Previous Post Next Post