Sáng tác: Sảnh tiền liễu - Nguyệt đương không (HCH)

 

廳前柳

月當空

夜寂靜

香飄動

起秋風

慢推打開蕉葉

過墻東

又庭院

落梧桐

簡陋室

檐前苔已綠

畫琴書筆潤疏窻

菊漸黄花徑 

日從容

聽天籟

樂何窮

SẢNH TIỀN LIỄU

Nguyệt đương không

Dạ tịch tĩnh

Hương phiêu động

Khởi thu phong

Mạn thôi đả khai tiêu diệp

Quá tường đông

Hựu đình viện

Lạc ngô đồng

Giản lậu thất

Thiềm tiền đài dĩ lục

Hoạ cầm thư bút nhuận sơ song

Cúc tiệm hoàng hoa kính

Nhật thung dung

Thính thiên lại

Lạc hà cùng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/5/2024 

Thiên lại 天籟: Là thanh âm của giới tự nhiên. Muôn vật tự nó phát ra thanh âm, như tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy v.v…

          Điển xuất từ trong Trang Tử - Tề vật luận 庄子 - 齐物论:

          敢问天籁子. 綦曰: ‘夫吹万不同, 而使其自己也, 咸其自取, 怒者其誰邪?’

          Cảm vấn thiên lại. Tử Kì viết: ‘Phù xuy vạn bất đồng, nhi sử kì tự kỉ dã, hàm kì tự thủ, nộ giả kì thuỳ da?’

          (Xin hỏi như thế nào là thiên lại? Tử Kì đáp rằng: ‘Phàm thanh âm của thiên lại là vạn biến, mà khiến cho nó như vậy là do tự nó mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, có ai khiến cho nó phát ra đâu?)

 

Previous Post Next Post