Sáng tác: Hậu đình yến - Sương diệp chuyển hồng (HCH)

 

後庭宴

霜葉轉紅

滿山秋色

白雲舒捲飄南北

草廬茅舍落斜暉

炊烟村裡何沉默 

孤鴻隻雁閑飛

長路暮途时刻

泛舟何處

遙望家山隔

寂寞起秋聲

有情愁遠客 

HẬU ĐÌNH YẾN

Sương diệp chuyển hồng

Mãn sơn thu sắc

Bạch vân thư quyển phiêu nam bắc

Thảo lư mao xá lạc tà huy

Xuy yên thôn lí hà trầm mặc

Cô hồng chích nhạn nhàn phi

Trường lộ mộ đồ thời khắc

Phiếm chu hà xứ 

Dao vọng gia sơn cách

Tịch mịch khởi thu thanh

Hữu tình sầu viễn khách

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/5/2024

Sương diệp 霜葉: Lá mùa thu.

Điển xuất từ bài Sơn hành 山行của Đỗ Mục 杜牧đời Đường:

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà

Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia

Đình xa toạ ái phong lâm vãn

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

遠上寒山石徑斜

白雲生處有人家

停車坐愛楓林晚

霜葉紅於二月花

(Theo con đường nhỏ rải đá đi lên núi lạnh phía xa xa

Nơi chòm mây trắng bay lững lờ kia thấp thoáng có mấy nóc nhà

Dừng xe lại chỉ vì yêu cảnh rừng phong vào lúc chiều tà

Sương đẫm trên lá phong, lá đỏ hơn cả hoa tháng hai)


Previous Post Next Post