Sáng tác: Giang Nam xuân - Sơn lục lục (HCH)

 

江南春

山綠綠

水清清

風光千里好

花草故園情

濃雲今又春秋鎖

墻角鳥回鳴轉更

GIANG NAM XUÂN

Sơn lục lục

Thuỷ thanh thanh

Phong quang thiên lí hảo

Hoa thảo cố viên tình

Nùng vân kim hựu xuân thu toả

Tường giác điểu hồi minh chuyển canh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/5/2024

Previous Post Next Post