Câu đối: Cốt ngạo hương hàn mai sổ đoá ... (HCH)

 

骨傲香寒梅數朶

心虛節直竹三枝

Cốt ngạo hương hàn mai sổ đoá

Tâm hư tiết trực trúc tam chi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/5/2024

Previous Post Next Post