Sáng tác: Thôn ý viễn - Nùng đạm phương tôn lục nghĩ phù (HCH)

 

村意遠

濃淡芳樽綠蟻浮

景清幽

日當秋

碧水藍天

廣闊潤田疇

茅舍炊烟斜慢上

花黄小徑

樂悠悠

THÔN Ý VIỄN

Nùng đạm phương tôn lục nghĩ phù

Cảnh thanh u

Nhật đương thu

Bích thuỷ lam thiên

Quảng khoát nhuận điền trù

Mao xá xuy yên tà mạn thướng

Hoa hoàng tiểu kính

Lạc du du

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/4/2024

“Thôn ý viễn” 村意遠: tức “Giang thành tử” 江城子, còn có tên là “Giang thần tử” 江神子, Thuỷ tinh liêm” 水晶帘. Điệu này hưng khởi vào thời Vãn Đường, bắt nguồn từ một điệu từ khúc nổi tiếng, do văn nhân Vi Trang 韦庄dựa theo đó mà sáng tác sớm nhất, lúc đó các sáng tác đều đơn điệu, mãi đến thời Bắc Tống, Tô Thức 苏轼mới đổi thành song điệu. Đơn điệu có 4 thể, số chữ là 35, 36, 37 ba loại; song điệu chỉ có 1 thể với 70 chữ.

          Bài từ trên theo đơn điệu, 36 chữ.

Lục nghĩ 綠蟻: kiến xanh. Rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi (phù ) những bọt rượu nhỏ như kiến có sắc xanh. “Lục nghĩ” 綠蟻 là biệt xưng của rượu, cũng còn gọi là “phù nghĩ” 浮蟻.

Previous Post Next Post