Sáng tác: Thiên tịnh sa - Hồng y tĩnh khách thanh hương (HCH)

 

天凈沙

紅衣靜客清香

夏天風過池塘

綠蓋傾搖三兩

蜻蜓慢上

往來閑棹鴛鴦

THIÊN TỊNH SA

Hồng y tĩnh khách thanh hương

Hạ thiên phong quá trì đường

Lục cái khuynh dao tam lưỡng

Thanh đình mạn thướng

Vãng lai nhàn trạo uyên ương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/4/2024

Previous Post Next Post